Friday, October 7

Civilization VI – New Frontier Pass DLC br.3 Byzantium & Gaul pack

0
138

Ko već do sada nije pročitao, izašao je treći po redu Civilization VI – New Frontier Pass DLC paket, pod nazivom Byzantine & Gaul Pack. Dostupan je na Xbox One, Playstation 4 Switch, PC, Mac i Linux platformama. Poseduje dva nova vladara, novi game mod, svetska čuda i mapu:

  • Basil II Porphyrogenitus (Vasilije II Bugaroubica, vizantijski vladar koji je na brutalan način pokorio Prvu bugarsku državu) – donosi Dromon Ship i Tagma jedinice, jedinstveni Hipodrom distrikt, Taxis civilizaciju, kao i Porphyrogénnētos leader ability

 

  • Ambiorix of Gaul (Ambioriks, u prevodu kralj zaštitnik, galski vladar plemena Eburona, koji je tokom ustanka protiv Rima potukao čak 15 legionarskih kohorti, dok ga 54. godine p.n.e nije pobedio Julije Cezar) – donosi jedinstvenu Gaessatae jedinicu, Oppidum distrikt, Hallstatt Culture civilization ability, kao i Eburones leader ability

 

  • Dramatic Ages (opcioni game mod, za igranje zahteva posedovanje Rise and Fall ili Gathering Storm) – civilizacije ulaze u Golden ili Dark Ages periode u svakoj epohi koja ima veće bonuse i penale, dalje, umesto Dedications, na raspolaganju su nam nove Social Policies (npr. Golden Policies), kao i  Dark Policies update, koje unose više fleksibilnosti u igru – Dark Ages su, primera radi, opasniji nego ikada, jer će igračima koji su u Dark Ages, jedan deo kraljevstva (imperije, carstva) automatski prerasti u Free Cities, koji mogu da vrše pritisak na druge gradove

 

  • Biosphere i Statue of Zeus – nova svetska čuda

 

  • Highlands – novi Map Script

 

Civilization VI Frontier Pass DLC sadržaji izlaze na svaka dva meseca, sve do marta 2021. Detaljnije o Byzantium & Gaul DLC-u pročitajte na: civilization.com/news/civilization-vi-byzantium-gaul/

 

 

 

Comments are closed.