Tag: MCU

  • Black Widow (2021)

    Prednastavci, pogotovo popularnih franšiza, po samoj svojoj prirodi imaju nezavidnu dramsku i narativnu strukturu. Premda mogu da popune rupe u istoriji i ...